Egy jámbor életű ember minden alkalommal, amikor elindult a mezőre, s amikor onnan hazatért, istenhez imádkozott.

Azt mondja neki egyszer a felesége:

– Férjecském, imáidban miért nem kéred az istent, hogy mentsen meg a feleség furfangjától?

– Még csak az hiányzik! Hát miért kellene nekem a feleségtől való félelmemben imádkoznom!

Amikor ezt hallotta az asszony, elhatározta, hogy móresre tanítja az urát s megtréfálja. Vásárolt néhány halat, bekötötte őket egy kendőbe, s az ebéddel együtt kivitte a mezőre. Az alatt az idő alatt, amíg a férje fogta az ételt, és a forráshoz ment, hogy megebédeljen, ő a halakat egyenként lopva bekaparta a földbe. Ezt így elrendezte, majd összeszedte az edényeket és hazatért.

Az ember nekilátott a szántásnak, s egyszer csak látja, hogy a kifordított földből halak kerülnek elő. Összeszedte a halakat, este hazavitte, s elmesélte a feleségének, hogyan szántotta ki őket a földből, és kifejezte csodálatát is, hogy az isten még a földben is képes megteremteni a halakat. Az ember meghagyta az asszonynak: főzze meg őket, hogy másnapra legyen belőlük ebédje kint a mezőn. Az asszony megfőzte a halakat, de meg is ette, s az urának ki a mezőre csupán egy kis levest vitt.

– Hát a halak hol vannak? – kérdi az ember.

– Miféle halakról beszélsz?

– Azokról, amiket a földből szedtem ki.

– Igazán, te megzavarodtál. Semmiféle halakat nem hoztál haza, és én színüket sem láttam.

Az embert erre elöntötte a méreg, fogott egy botot, és rá akart támadni az asszonyra, de az kiabálni kezdett, és segítségül hívta a mezőn dolgozó szomszéd parasztokat.

– Engedjetek – kiabált a férj -, hadd tanítsam meg ezt a semmiházit! Megette a halaimat, és még ő mondja rám, hogy megzavarodtam.

A segítségre jött parasztok kérdezgették az asszonyt, hogy miféle halakról van szó?

– Kérlek benneteket – felelt az asszony -, kötözzétek meg, ez teljesen megbolondult, és agyon akar engem csapni. Legjobb lesz, ha őt magát kérdezitek meg, miféle halakról beszél!

– Azokról a halakról beszélek, amiket itt a mezőn szedtem ki a földből – felelt a férj.

– Ó, te szegény szerencsétlen asszony! Igazad van, csakugyan elvesztette az eszét – állapították meg az egybegyűltek, és azt hívén, hogy a paraszt bolond, megkötözték a kezét, hazavitték, s ott egy oszlophoz kötötték.

Mikor az emberek szétszéledtek, és az asszony négyszemközt maradt az urával, azt mondta neki:

– No, mi az, még mindig nem félsz az asszonyi furfangtól? Tudd meg, hogy ez még a legkevesebb, ami veled történhetett volna!

– Szépen kérlek, feleség, az isten nevére – esedezett a férj -, bontsd ki a kötelet, és szabadíts meg ebből a bajból. Fogadom, hogy a mindennapi imámban elsősorban azért fogok könyörögni: mentsen meg az ég az asszonyi furfangtól.