Másnap estefelé a Kisfiú ezzel köszöntött be Rémusz bácsihoz:

– Bugybugy-putypuruty!

Rémusz bácsi éppen szöget vert egy csizma sarkába. Felnézett a munkájából, és így felelt:

– Rumkumkumkum-humhumhum! – de még csak el sem mosolyodott.

– Ezt miért mondtad? – kérdezte a Kisfiú csodálkozva.

– Teknősnyelven szóltál hozzám – felelte az öreg. – Én pedig kecskebékanyelven válaszoltam.

– És mit jelent az, amit mondtál? – érdeklődött a Kisfiú.

– Nem tudom egészen biztosan – mondta Rémusz bácsi. – A folyó partján hallottam, amikor legutóbb arra jártam.

– Lehet, hogy azt jelenti, hogy: szervusz?

– Lehet – felelte az öreg.

– Hát akkor: rumkumkumkum-humhumhum – mondta a Kisfiú.

Rémusz bácsi letette a kalapácsot, és kezet nyújtott.

– Bugybugy-putypuruty – válaszolta barátságosan.

– Mesélni is békanyelven fogsz? – érdeklődött a Kisfiú.

– Embernyelven is, békanyelven is – felelte Rémusz bácsi.
Amikor a Teknős – bugybugy-putypuruty – lemerült az iszapba, a Kecskebéka, aki éppen ott hűsölt, nagyon megörült neki, mert már régen nem találkoztak.

– Rumkumkumkum-humhumhum – üdvözölte, és mindjárt megkérdezte tőle: – Pumpumvamvam-vamvamvam?

– Hudrubadra-mutymutykuty – felelte a Teknős.

Meghallotta a Vöröshasú Béka, és nem állta meg, hogy közbe ne szóljon:

– Ümmömm-ümmöm.

De ezt már a varangyos béka sem hagyhatta szó nélkül.

– Kvákkvákkvákkvák – mondta.

Jól elbeszélgettek.

A Róka a parton állt és fülelt. Szerette volna eltalálni, hogy miről folyik a társalgás odalent a víz alatt, de egy kukkot sem tudott ellesni belőle.
– Pedig az előbb még megértették egymást, a Teknős és a Róka – vetette ellen a Kisfiú.

– Persze – felelte Rémusz bácsi. – Mert szárazföldi állat-nyelven beszélt, most pedig vízi nyelven.

– És azt nem érti a Róka?

– Nem bizony. Éppen azért hallgatódzott olyan figyelmesen, mert azt remélte, hogy előbb-utóbb mégiscsak sikerül elkapnia egy-két értelmes hangot.

– És sikerült? kérdezte a Kisfiú.

– Mindjárt megtudod – felelte Rémusz bácsi.
Szálltak a buborékok, hozták-vitték a titkos vízi beszédet. A Róka ide-oda fordította a fejét, és egyre beljebb lépdelt a partról a vízbe.

– Brekeke! – mondta egy apró zöld béka.

De a Róka így értette:

– Gyere be!

– Menjek be? – csodálkozott a Róka, és körülnézett. – Ki hív engem?

– Kva-kvákkvák – szólt a varangyos béka.

A Róka azonban így hallotta:

– A bátyád.

Nagyon megütődött ezen a válaszon a Róka, mert eddig úgy tudta, hogy a bátyja éppolyan kevéssé szereti a vizet, akárcsak ő maga.

Meg is kérdezte:

– Hát te mit keresel a vízben?

– Ümmöm, ümmöm – mondta a Vöröshasú Béka.

A Róka meg ezt értette:

– Fürdöm, fürdöm.

Oda néz, ahonnan a hangot hallotta, vagyis a vízbe, és látja, hogy csakugyan: ott áll a bátyja, éppen szemben.

(Azazhogy a saját tükörképe állt ott, azt nézte a bátyjának.)

– Brekeke! – kiabált megint a zöld béka, s ez most is éppen úgy hangzott, mintha ezt mondta volna: gyere be!

– Inkább te gyere ki! – felelte a Róka, és már nyúlt is a saját képmása felé, hogy kihúzza a vízből.

Hanem egy kicsit elhirtelenkedte a dolgot, megcsúszott, elesett, és fejjel előre, belepottyant a vízbe. Alig tudott kikecmeregni belőle.

– Hahaha! – nevettek a nagy békák.

A kisebbek meg így:

– Hehehe!

És volt ott egy egészen pici béka, az így nevetett:

– Hihihi!
– És ez mit jelentett vízi nyelven? – kérdezte a Kisfiú.

– Olyasfélét, mint szárazföldi nyelven.

– És a Teknős hogy nevetett?

– Sehogy – felelte Rémusz bácsi. – Mert addigra már mélyen aludt odalent a folyó fenekén, a puha iszapban.

Kézbe vette a kalapácsot, amelyet az előbb letett maga mellé.

– Neked is aludni illenék már – mondta. – Nem vagy még álmos?

– Egy kicsit.

– Hát akkor: bugybugy-putypuruty!

– Humkumkumkum-humhumhum! – ásított a Kisfiú, és hazament.