Lotharingeni Károly tovább folytatta a törökverő háborút. A dicsőség hozzá szegődött fegyvereihez, bűn lett volna ezt a fegyvert pihentetni.

A császári sereghez önként csatlakoztak a magyarok. Megtértek a koronás királyhoz a kurucok közül is sokan, mikor látták, hogy Lipót visszaadta az ország alkotmányát s így Thököli nem az ország érdekében küzd. A vitéz Petneházi Dávid, az egykor félelmes hajdúkapitány, Lipót szolgálatába lépett s összesen mintegy 25 ezer magyar csatlakozott Lotharingeni Károly seregéhez, aki Buda visszafoglalására fegyverkezett.

Abdi basa védte Buda várát, hős volt tetőtül talpig, azt mondják, valaha keresztény volt, de áttért a mohamedán vallásra. A vár őrségét 16 ezer harcosra becsülték.

Minden oldalról körülvette a várat a császári sereg. Egy lélek sem mehetett se ki, se be.

Megkezdődött az ostrom már juniusban és eltartott szeptemberig. Abdi minden erejét megfeszítette s midőn a keresztény sereg vezére megadásra szólította fel, azt felelé, hogy odaadja szívesen akár melyik várat Magyarországon, de Budát nem.

Eljött a török nagyvezér 80 ezernyi emberrel, hogy felszabadítsa Budát az ostrom alól, de a keresztény vezér oly bámulatos ügyességgel erősítette meg táborát, hogy annak vajmi keveset árthatott a török, segédhadaknak a várba viteléről meg éppen szó sem lehetett.

A keresztény hadat lelkesítették az eddigi győzelmek, a magyarok az ország fővárosáért küzdöttek; szemben evvel az igaz lelkesedéssel a törököt csak a kétségbeesés szállhatta meg.

Végre 1686 szeptember 2-dikán általános rohamot rendelt a fővezér.

Ellenállhatatlan erővel rohantak fel a várra, kapaszkodtak fel a falakon az ostromlók. Abdi küzdött ereje fogytáig, de hiába volt a példátlan hősiesség. A megrendült német katonákba új erőt öntött annak a látása, hogy a kuruc Petneházi vakmerő hajduival mind feljebb hatol s már feljutott a vár falára. Gyilkos fegyvere utat nyit s egy Fiáth nevű magyar vitéz kitűzi a vár falára az első zászlót.

Előbb a falakon, majd az utcákon foly az emberírtó harc. Halomban hevernek a hullák, maga a basa több sebből vérzik, de azért villogtatja görbe kardját, mintha nem ismerné a halált.

Mind összébb-összébb szorul a török csapat, nő a keresztények száma. Ime most esik el Abdi, de az őrség tovább vív az utolsó csöpp vérig.

Buda falán többé nem leng török zászló, a 145 évig tartó rablánc utolsó szeme is összetöredezik. Mátyás hires királyi városa ismét a magyaroké…