Amikor a Kisfiú másnap odaállt Rémusz bácsi elé, mind a két kezét a háta mögött tartotta. Csak úgy pukkadozott a nevetéstől.

Rémusz bácsi ráhunyorított.

– No, add ide gyorsan azt a követ, ami a vacsorából maradt – mondta.

A Kisfiú meglepődött. Egyik kezével Rémusz bácsi ölébe tett egy nagy, gömbölyű kavicsot.

– Honnan tudtad, hogy követ hoztam?

– Onnan, hogy ismerlek – felelte Rémusz bácsi. – Most pedig add ide azt az édes süteményt is, amit Anya küldött.

A kisfiú még jobban elcsodálkozott. Másik kezével egy kis csomagot tett az öreg néger ölébe.

– Honnan tudtad, hogy süteményt is hoztam? – kérdezte.

– Onnan, hogy Anyát is ismerem. Te azt mondtad neki: “Viszek egy nagy, gömbölyű kavicsot Rémusz bácsinak” – és akkor Anya azt felelte: “Jó. De akkor vigyél neki egy kis édes süteményt is.” Így történt?

– Így – mondta a Kisfiú. – Te mindent tudsz!

Rémusz bácsi elégedetten simította végig a szakállát.

– Mindent éppen nem tudok – mondta. – De azért egyet-mást megtanultam az életben. Azt is tudom például, hogy milyen csónakot épített a Nyúl, és milyent a Róka.

– Meséld el! – kérte a Kisfiú.
A Nyúl okos is volt, ügyes is volt, fürge is volt, könnyű is volt, de egyet mégsem tudott: úszni.

Pedig jó lett volna, ha úszni is tud, mert annak a városkának a közelében, amelyben lakott, volt egy széles, nagy folyóvíz, és azon csak úgy kelhetett át, hogy néhanap szívességből átvitte a hátán valamelyik jól úszó barátja.

Elhatározta, hogy csónakot épít. Kivágott egy alkalmas fát, bordát, palánkot faragott és – mivel fiatal korában az ácsmesterséget is kitanulta – egykettőre elkészült a munkával. Nem mondhatni, hogy valami díszes alkotmány volt a csónak, amely a keze alól kikerült, de a célnak éppen megfelelt.

Arra ment a Róka.

– Hát te min mesterkedel? – kérdezte a Nyulat.

– Csónakot építettem – felelte a Nyúl -, már el is készült. Éppen csak vízre kell ereszteni. Nem segítenél?

Ketten vízre lökték a csónakot.

– Szívesen építenék én is egy ilyen alkalmatosságot – mondta a Róka. – Csak nem tudom, hogy kezdjek hozzá.

– Vágj ki egy alkalmas fát, faragj bordát, palánkot, és ha értesz az ácsmesterséghez, egykettőre elkészülsz a munkával.

Közben azonban látja a Nyúl, hogy a Róka igen sandán kerülgeti.

“Nem csónakra van ennek kedve, hanem nyúlhúsra!” – gondolta magában.

Ezért aztán így folytatta:

– Ha azonban egyszerűbb csónakkal is megelégszel: sárból is igen formás holmit tapaszthatsz, mégpedig igen hamar.

– Az lesz a jó! – mondta a Róka. – Megmutatod, hogyan csináljam?

– Még segítek is! – felelte a Nyúl. – Aztán, ha kész a csónak, átevezünk arra a magányos kis szigetre: én a fából ácsolt, te meg a sárból tapasztott csónakon.

A Rókának felvillant a szeme.

– Csak mi magunk leszünk azon a szigeten? – tudakolta.

– Csak mi magunk.

A Róka megnyalta a szája szélét.

– Hát akkor gyerünk, tapasszuk meg gyorsan azt a csónakot!

Mindjárt dologhoz is láttak. A Róka hordta a vizet, a Nyúl dagasztotta a sarat. Nem telt bele sok idő: készen állt a Róka csónakja is.

– Csinos, formás jószág – ismerte el a Róka.

– Éppen csak vízre kell ereszteni – mondta a Nyúl. – Egy-kettő, gyürkőzzünk neki!

Vízre lökték ezt a csónakot is.

Mindjárt be is szálltak: a Nyúl a fából ácsolt, a Róka pedig a sárból tapasztott csónakba, és evezni kezdtek a magányos sziget felé. A folyó közepe táján megszólalt a Róka:

– Mintha szivárogna a víz a csónak fenekén!

– Oda se neki! – felelte a Nyúl. – Amíg új a csónak, addig mindig szivárog rajta a víz.

Kisvártatva ezt mondta a Róka:

– Most már az oldala is szivárog!

– Az a jó! – válaszolta a Nyúl. – Mennél több a csónakban a víz, annál hamarabb bedagad.

Hanem rövidesen már nem is szivárgott, hanem csak úgy ömlött a víz a Róka csónakjába, alulról is, oldalról is.

– Mindjárt elmerülök! – kiáltotta a Róka.

– Ugyan, ugyan! – nyugtatta a Nyúl. – Nem lesz az mindjárt! Egy-két perc is beletelik abba…

Eltelt az egy-két perc. Most már nem is ömlött, hanem zúdult, zuhogott a csónakba a víz.

– Szétmállik a csónak! – ordította a Róka. – Mit tegyek?

– Egyetlen tanácsot adhatok – kiáltott vissza a Nyúl -, mégpedig azt, hogy soha többé ne ülj sárból tapasztott csónakba. Hiszen minden gyerek tudja, hogy a sár elolvad a vízben…

Hallotta-e a Róka, nem bizonyos, mert addigra diribdarabra hullott szét a sárcsónak, a Róka pedig prüszkölve, kapálózva úszott a part felé.
– És kijutott a partra? – kérdezte a Kisfiú.

– Persze hogy kijutott – felelte Rémusz bácsi. – Hiszen ha nem jutott volna ki, nem mesélhetnék róla többet!

– Igaz! – ismerte el a Kisfiú.