Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy ember. Annak volt két fia meg egy kecskéje. Azt mondta egy reggel az ember a nagyobbik fiának:

– Hajtsd ki, fiam, ezt a kecskét legelni! De olyan helyre hajtsd, ahol jóllakhatik.

A fiú kihajtotta szép füves helyre. Evett a kecske, evett, míg úgy jól nem lakott, hogy alig tudott mozdulni. Akkor kérdezi tőle a fiú:

Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?

Felel a kecske:

– Úgy jóllaktam, mint a duda,
Egy szál fű sem fér több belém!

Ezzel a fiú hazahajtotta. Otthon kérdi az apja a kecskétől:

Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?

Felel a kecske:

Jaj, jó gazdám, dehogy laktam,
Mint a kutya, úgy koplaltam!

Megharagudott erre az ember, mingyárt elkergette a fiút a háztól.

Másnap reggel mondja a kisebbik fiának:

– Hajtsd ki most te, fiam, a kecskét. De jó helyre hajtsd, mert ha éhen hozod haza, úgy jársz, mint a bátyád.

Kihajtotta a fiú még szebb füves helyre, mint a bátyja. Jól is lakott a kecske megint, úgy hogy alig bírta. Akkor kérdezi tőle a fiú:

Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?

Felelt a kecske:

– Úgy jóllaktam, mint a duda,
Egy szál fű sem fér több belém!

Ezzel a fiú hazahajtotta. Otthon megint kérdi az ember a kecskétől:

Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?

Felel a kecske megint:

Jaj, jó gazdám, dehogy laktam,
Mint a kutya, úgy koplaltam!

Ez még jobban megharagította az embert, elkergette ezt a fiát is.

Harmadnap reggel nem volt kire bízni a kecskét. Maga hajtotta ki az ember. Még szebb füves helyre vitte, mint a fiai. A kecske úgy jól lakott, hogy csak eldőlt, mint egy darab fa. Kérdezi tőle az ember:

Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?

Felel a kecske:

– Úgy jóllaktam, mint a duda,
Egy szál fű sem fér több belém!

Ezzel hazahajtja az ember. Otthon kérdi tőle:

Kedves kecském, jóllaktál?
Elég füvecskét kaptál?

Felel a kecske:

Jaj, jó gazdám, dehogy laktam,
Mint a kutya, úgy koplaltam!

Nagyon megharagudott erre az ember. Most látta, hogy a két fiát is ártatlanul kergette el a háztól.

– No hiszen megállj, kutya kecske, meglakolsz te ezért!

Elővett egy éles kést, a kecskét megkötötte egy fához, elkezdte nyúzni elevenen. Mikor már félig megnyúzta, megszólalt a kecske:

– Jaj, jaj, jaj, jó gazdám,
Ne húzd le a bundám!
Úgy jóllaktam, mint a duda,
Egy szál fű sem fér több belém!

Erre aztán félbehagyta a nyúzást, eloldta a fától a félig megnyúzott kecskét. A kecske, amint megszabadult, elkezdett szaladni árkon-bokron keresztül. Szaladt, szaladt, egyszer egy rókalyukhoz ért, abba belebujt. Ott aztán meghúzta magát szépen. Egyszer jön haza a róka.  Amint be akar menni, a kecske ezt kiáltja:

Én vagyok, bém vagyok,
Félig nyúzott bakkecske;
Szarvaimmal tusálok,
Bajuszommal szurkálok,
Szaladj mingyárt, mert megdöflek!

Megijedt a róka, elszaladt a farkashoz.

– Farkas komám, gyere hamar, ördög van a lyukamban.

Odamegy a farkas a lyuk szájához:

– Ki vagy, mi vagy, róka komám lyukában, lyukában?

Én vagyok, bém vagyok,
Félig nyúzott bakkecske;
Szarvaimmal tusálok,
Bajuszommal szurkálok,
Szaladj mingyárt, mert megdöflek!

Megijedt a farkas is, elszaladt a medvéhez.

– Jaj, komám, gyere hamar, ördög van a róka koma lyukában.

Odamegy a medve is a lyukhoz, beszól rajta:

– Ki vagy, mi vagy, róka koma lyukában, lyukában?

Én vagyok, bém vagyok,
Félig nyúzott bakkecske;
Szarvaimmal tusálok,
Bajuszommal szurkálok,
Szaladj mingyárt, mert megdöflek!

Megijedt a medve is, elszaladtak mind a hárman. Szaladtak, szaladtak, egyszer előtaláltak egy sündisznót.

– Hova szaladtok, medve koma? – kérdi a sündisznó.

– Jaj, szaladjunk, te is szaladj, ördög van a róka koma lyukában.

– Nem szaladok én! Gyertek vissza, hátha ki tudnám onnan riasztani.

– Már hogy tudnád, én csak erősebb vagyok, farkas komám is, még se tudtuk – felel a medve.

– No csak próbáljunk szerencsét – mondja a sündisznó.

Visszamentek hát. Beszól a sündisznó a lyuk száján:

– Ki vagy, mi vagy, róka koma lyukában, lyukában?

Én vagyok, bém vagyok,
Félig nyúzott bakkecske;
Szarvaimmal tusálok,
Bajuszommal szurkálok,
Szaladj mingyárt, mert megdöflek!

De a sündisznó nem ijedt meg, hanem összegombolyította magát, begurult, elkezdte szurkálni minden oldalról a nyúzott részét a kecskének. Ez sem vette tréfára a dolgot, kiugrott a lyukból. Idekint aztán mingyárt megismerték ő kelmét a medve is, farkas is. Megfogták, széttépték, jó lakomát csináltak belőle.

Ha szét nem tépték volna, az én mesém is tovább tartott volna.