Ment, mendegélt egyszer egy róka, a hóna alatt egy pár bocskort vitt. Este bement egy gazdaságba.

– Asszony, eressz be engem éjszakára!

A nő beeresztette. Látja, hogy a rókának bocskora van.

– Hová tegyem a bocskort?

– A bocskort jó helyre kell tenni – mondja az asszony. – Told be a pad alá!

– Nem tolom be a pad alá, a kemence alá teszem, hogy a gyerekek ne húzzák ki a pad alól.

Éjjel a róka felkelt, összetépte a bocskort, és szétszórta a gyékényszálakat; majd visszament a házba, és ismét lefeküdt. Reggel felkelt, megy ide-oda. Behajolt a kemence alá:

– Hol van az én kis bocskorom? Gyertek gyerekek, vegyétek elő a kemence alól!

Lehajolnak a gyerekek, és mondják:

– Nincs ott!

– No, akkor a bocskorom tyúkká változott.

– Hazudsz te, róka. Nincs nálam egyetlen idegen tyúk sem.

– Nekem kell egy tyúk. Tyúk nélkül el nem megyek innen!

A gazdasszony adott neki egy tyúkot. A róka elment. Eljutott egy másik gazdaságba és ismét éjszakai szállást kért. Beengedték.

– És a tyúkomat hová tegyem?

– Tedd a kemence alá, a többi tyúk mellé!

– Azok kitúrják maguk közül az idegent. A libák közé teszem.

Úgy is tett. Éjjel a róka forgolódik, mozgolódik, majd felkelt és egyenesen ki az ólba. A tyúkját felfalta, a tollakat a szélnek eresztette, bement a házba és visszafeküdt aludni.

Reggel útra készülődik. A gazdasszony adott neki enni.

– Hol van a tyúkom? – kérdezi a róka.

Az asszony a szemeit mereszti:

– Reggel kiengedtem a libákat, de ott semmiféle tyúk sem volt.

– Akkor a tyúkom libává változott.

– Te, róka, megbolondultál. Még hogy libává változott a tyúk?

De a róka csak nem hagyja magát, akár a szemét is hagyná kiverni:

– A tyúkom libává változott!!!

A gazdasszony adott neki egy libát, és a róka odébbállt.

Egész nap csak ment, mendegélt, beköszöntött az este, és ő megint éjszakai szállást kért, már a harmadik gazdaságban. Beengedték.

– Hová tegyem a ludacskámat?

– Ereszd be a libákhoz!

– Nem, azok összecsipdesik. A birkák közé engedem.

Éjjel az emberek elaludtak, a róka meg kiszaladt az akolba. Széttépte a libát, a tollait szélnek eresztette, maga ismét nyugodtan alszik tovább. Reggel felkelt és készült az útra.

– De hol van a ludacskám?

– Megetettem a birkákat, de semmilyen libát sem láttam.

– Akkor a ludam birkává változott.

– Bolond vagy te, róka, még hogy birkává változna egy liba?!

– El nem megyek innen, míg ide nem adod a birkámat! Hol van?!

Lefeküdt az ablak alá, nem megy sehová sem. A gazdasszony kuglófot sütött. Kivette a kemencéből és letette a kemencepadkára. A kuglóf, hopp, leugrik a lócára. A gyerekek kiabálnak:

– Anyóka, anyóka, a kuglóf leugrott a lócára.

– Hadd legyen, ott legalább kihűl.

A kuglóf a lócáról leugrott a földre. A gyerekek ismét kiabálnak:

– Anyóka, anyóka, a kuglóf már a földre ugrott.

– Hadd legyen, ott legalább kihűl – mondja a gazdasszony.

A kuglóf felugrott a földről a lócára, onnan az ablakba, és hopp, ki az ablakon. A róka elkapta és elfutott vele.

– Anyóka, anyóka, a kuglófot elvitte a róka!

– Hadd vigye a bárányért!

Megy, mendegél a róka a kuglóffal. Látja, gulyások legeltetnek egy gulyát.

– Ej, gulyások, adjatok a kuglófért nekem egy borjút!

A gulyások éppen enni akartak. Így gondolkodtak: “Bárhová is viszi a borjút, az mindig visszajön”. Ezért beleegyeztek.

– Csak a kopasz feje fölött törjétek szét a kuglófot, amikor engem már nem láttok!

A róka nyugodtan vezette a borjút, beértek az erdőbe, ahol a gulyások már nem látták. Ekkor feltörték a kuglófot. Amikor az kettétört, végigfolyt a kopasz fején. Kiderült, hogy a rókának lágy tészta jutott, amibe trágyát kevertek.

– A borjúnk is odalett, kuglófunk sincs – dühöngtek a gulyások, és üldözőbe vették a rókát, de már utol nem érték.

Ment, mendegélt a róka, míg be nem köszöntött a tél. Egyszercsak meglátott pár szánkázó gyereket.

– Gyerekek, apa azt parancsolta, hogy adjátok ide nekem a szánkót. Ha nem adjátok ide, megver titeket.

A gyerekek sajnálták a szánkót, de az apjuktól is féltek, ezért odaadták a rókának. A róka keresett egy kötelet, bekötötte a borjút a szánkóba, ő ráült és szánon ment tovább. Amint így ment, az ostort csattogtatta:

– Gyia, borjúcskám, akit egy kuglófért vettem!

Jön a farkas.

– Komám, kedves komám, hová mész? Vidd el az én egyik lábacskámat!

– Kaptam egy borjút, hát szánkón utazhatok, nem úgy, mint te, csak vigyázz magadra, fel ne fald! No, add az egyik lábadat!

Feltette.

Egy idő múlva megszólalt:

– A másikat alig tudom húzni magam után.

Azt is feltette.

– A farkamat is alig tudom húzni magam után.

Azt is feltette. És mennek tovább.

– Gyia, borjúcskám, akit egy kuglófért vettem!

Jön a nyúl.

– Komám, kedves komám, hová mentek? Vigyetek magatokkal!

– Ülj fel, ha összeszorulunk, mindannyian elfértek.

A nyúl is felült, kényelmesen elhelyezkedett. Mennek tovább, és egyszercsak találkoznak a medvével.

– Komám, kedves komám, hol kaptad a borjút? – kérdezi a medve. – Vigyél magaddal engem is, legalább az egyik lábam.

Feltette az egyik lábát.

– Komám, a másikat alig tudom húzni magam után.

A másikat is feltette.

– Komám, a farkamat is alig tudom húzni magam után.

– Ülj fel teljesen!

A medve is elhelyezkedett, de ekkor már megijedt a róka – reccs, összetört a szánkó.

– Most meg mit tegyek? Menjetek, készítsetek egy szánkót! – Nem messze volt egy kis erdő. – Farkas, te ültél fel legelsőnek, eredj te, csinálj szánkót!

– Hogyan mondod, koma?

– Mondd ezt: “Egyenesen váglak, dőljetek ki ferdén, legyetek szánkóvá!”

A farkas elment és mondogatja:

– Ferdén váglak, dőljetek ki egyenesen, ne legyetek szánkóvá!

Visszajön és közli:

– Komám, nem sikerült.

– Mit mondogattál?

– Ferdén váglak, dőljetek ki egyenesen, ne legyetek szánkóvá!

– Te, ostoba! Ezt parancsoltam én teneked? Eredj te, nyúl!

A nyúl is elment és mondogatja:

– Ferdén váglak, dőljetek ki egyenesen, ne legyetek szánkóvá!

Nem sikerült.

– Menj most te, medve, hiszen te törted össze a szánkót!

A medve is elment az erdőbe, de ő sem készítette el a szánkót. Visszament és mondja:

– Nem sikerült.

– No, hát ti nem jártatok sikerrel. Most vigyázzatok a borjúra, és én magam elmegyek és csinálok egy szánkót.

Elment az erdőbe és mondogatja:

– Egyenesen váglak, dőljetek ki ferdén, legyetek szánkóvá!

És neki sikerült.

Amikor a róka elment, hogy szánkót csináljon, a többiek levágták a borjút, kiszedték a belső részeit, egy fészerből hoztak szénát, betömték vele a borjú bőrét, felállították, és ott állt a borjú, amikor megjött a róka:

– Hát ti elfutottatok, magára hagyva a borjút.

Befogta a borjút a szánba, de az csak fekszik a hasán.

– Gyia, gyia, borjúcskám, akit egy kuglófért cseréltem!

A borjú már nem él, meg nem mozdul. A róka ott szaladgált körülötte:

– Mi a baja? Mi a baja? Talán ezek a szalmaszálak szúrják?

Megragadja a szalmaszálakat, és a borjú – puff!

– No ti aztán…

Elvitte a borjút a fészerhez és felfalta. Egyszerre csak azt látta, hogy halászok jöttek az úton. Gyorsan elébük szaladd, lefeküdt az útra és feküdt, mintha megdöglött volna. Odament hozzá egy ember, az ostorral megböki – nem mozdul, még egyszer – meg sem rezdül.

– Ej, egy döglött róka!

Felkapta és rádobta a kocsira, a halakkal teli zsákok mellé. Mennek, mendegélnek, a róka egy zsákot széttépett, előszedett egy halat, egy másikat és maga lemászott. Az öregember nem látta. Egyszer hátra fordul, látja, nincs se a róka, se a zsák a halakkal.

A róka összeszedte a kidobált halakat, elvitte a fészerhez és leült falatozni. Arra jött a farkas.

– Hát te, koma, mit eszel?

– Azt hittétek, hogy ha felfaltátok a borjút, énnekem már nem lesz mit ennem. De nekem van halam, van húsom.

– Nos, koma, honnan szerezted?

– Barátom, menj el a lékhez és dugd bele a farkadat!

– Menjünk el kettesben, te majd segítesz nekem.

Elmentek a folyóhoz. Fogtak egy fejszét, kivágtak egy kis léket, a farkas bedugta a farkát, jól átázott, míg jól meg nem fagyott.

– Most ülj le.

A róka pedig körben futkos és énekel:

Megfagyott a farkas farka,
Fogjátok meg, halacskák!
Megfagyott a farkas farka,
Fogjátok meg halacskák!

– Mozgasd meg, talán már akadtak rá!

– Mozgatom, mozgatom, még nagyon könnyű.

A róka tovább járkál és énekel:

Megfagyott a farkas farka,
Fogjátok meg, halacskák!
Megfagyott a farkas farka,
Fogjátok meg halacskák!

Ismét mondja:

– Mozgassad, mozgassad!

A farkas próbálja, próbálja, de nem tudja megmozdítani.

– Biztosan már sok hal ráakadt. Most ülj le, lassan körül kell vágni és kiemelni a folyóból.

A róka bement a faluba, látja, hogy egy gazdasszony éppen kolbászt tölt.

– Emberek, férfiak és asszonyok! A farkas odafagyott a lékhez.

Mindannyian felugrottak és rohantak ki agyonverni a farkast. A róka a nyakába akasztotta a kolbászt és elsietett a szénakazalhoz.

Leült és evett. Jött arra a medve.

– Ej, komám, mit eszel?

– Talán azt hittétek, hogy én éhen maradok, ha ti felfaltátok a borjút? Nekem mindenem megvan: van hús, kolbász, hal.

– Akkor kínálj meg engem is!

Odadobott neki egy darab kolbászt.

– Finom. Hogy csináltad?

– Csinálj te is magadnak! Bélnek kitéptem a farkamból, tölteléket a fejemből az agyat, és elkészítettem a kolbászt.

A medve elkezdte húzni a belét, húzza, húzza és kiabál! Fáj! És egyszerre elszakadt a bél.

– Látod, ott áll egy fenyő, verd hozzá a homlokodat, és lesz agyvelőd.

A medve egyszer nekifut, de nem tört össze. Másodszor is nekifutott és amikor beleütközött a fába, reccs, összetört a feje – és vége!

– Ti felfaltátok a borjúmat, de én azért megfizettem nektek!