Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy okos róka. Egyszer felöltözött emberi ruhába, és elment koldulni. Valamelyik nap bement egy házba, éjszakára szállást kért, amit meg is kapott. A gazdasszony éppen borsót főzött, a róka abból is kapott. Mivel a róka nem eszik borsót, mint az emberek, csak egyetlen egy borsót vett el.

Másnap a róka elment a borsójával egy másik házba, és megkérdezte a háziaktól, hogy hová tegye a borsót. A gazda így felelt: “Tedd az ablakba!”

A róka betette a borsót az ablakba és leült az asztalhoz. A kakas, aki korán kelt, megtalálta a borsót és megette. A róka elment a bíróhoz, bevádolta a gazdát – és annak oda kellett adnia a kakast.

A róka fogta a kakast, elment egy másik házhoz, és mindjárt megkérdezte a gazdát: “Hol hagyhatom a kakasomat?” “Tedd be a birkák mellé az akolba!”

Mihelyt betette a koldus a kakast az akolba, a kos azonnal felöklelte.

A róka most is elment a bíróhoz, bevádolta a gazdát, akinek oda kellett adnia a kost.

Fogta a kost, és elment a negyedik házhoz, és megkérdezte a gazdát, hogy hová tegye a kost.

“Vidd be a tehénistállóba!” mondta. A róka úgy is tett, azonban a bikaborjú felöklelte.

A róka most is elment a bíróhoz, bevádolta a gazdát, akinek oda kellett adnia a borjút.

Fogta a róka a borjút, és elment a következő házhoz, és megkérdezte a gazdát: “Hová tegyem ezt a bikaborjút?”

“Tedd be a lovak mellé az istállóba!”

De még csak be sem vezethette az istállóba, mert kijött a gazda lova és agyonrúgta a borjút.

A róka most is elment a bíróhoz, bevádolta a gazdát, akinek oda kellett adni a lovat.

A róka fogta a lovat és elment az erdőbe egyenes és görbe fáért. Amikor a fa megvolt, így beszélt: “Egyenes fa, görbe fa, legyen belőletek szánkó!” Háromszor kellett csak elmondania ezeket a szavakat, amikor a levegőből leesett egy új, derék szán. A róka befogta a szánba a lovat, és a szán egyre távolabbra ment.

Így ment a szán, és egyszercsak találkozott egy nyúllal. A nyúl megkérdezte: “Hová mész, te, koma?”

“Csak megyek, szánkózom!”

“Vegyél magad mellé!”

“Szívesen felvennélek, de még összetöröd a szánkómat. De ha annyira akarsz szánkázni, tedd fel az első lábaidat!”

A nyúl fel is tette az első lábait. Egy darabig mentek, ekkor a róka megszólalt: “Ha nagyon elszakítod így a csizmádat, akkor tedd fel mind a négy lábadat!”

A nyúl fel is tette, és mentek tovább.

Megtettek egy darabot, találkoztak a farkassal. A farkas megkérte, hogy őt is vigyék magukkal. A róka így felelt neki: “Te túl nagy vagy és nehéz, még összetöröd a szánkómat, de azért két lábadat felteheted.”

A farkas feltette a két első lábát, és mentek tovább. Ezután a farkas feltette a másik két lábát is a szánkóra.

Megtettek egy darabot, találkoztak a nagy barna medvével. A medve így szólt: “Komám, ha tudnád, mennyire elfáradtam. Nem tudnátok elvinni egy kicsit?” A róka így felelt: “Tedd fel csak két lábadat, és akkor mehetünk.” A medve erre: “Kettőt nem érdemes, én majd melléd ülök.”

“No rajta!” mondta a róka: “Gyere, ülj mellém!” És egyszerre mi történt? Mihelyt felült a szánkóra a medve, az azon nyomban összetört.

Nem volt mit tenni, a nyúlnak el kellett menni az erdőbe fáért, hogy újabb szánkót készítsenek, de az csak vékony rőzsét hozott, amiből a róka semmit sem tudott csinálni.

Ekkor a farkasnak kellett elmennie. Ő vastagabb nyírfát hozott, de amikor a róka megnézte, az sem felelt meg a célnak – és eltörte. Akkor a medve ment el az erdőbe és vastag tölgyfát hozott, de a róka azt is összetörte.

Ekkor a medve így szólt: “No, róka-koma, most rajtad a sor!” A róka így felelt: “Igen, igen, így is van, de amíg én az erdőben leszek, ti felfaljátok a lovamat. Ezért te nyúl figyeld, és amikor fel akarják falni a lovat, te kiabálj, hogy meghalljam!”

Amikor a róka elment az erdőbe, a farkas így szólt a nyúlhoz: “No figyelj, ha csak meg mersz szólalni, akkor mi előbb téged falunk fel és csak azután a lovat.”

A nyúl még csak egy fél szót sem szólt, és hárman felfalták a lovat, csak a csontjai és a bőre maradt meg. A csontokat bedugták a bőrbe és felállították a lovat, mintha élne, ők maguk pedig elfutottak.

A róka az erdőben ugyanazokat a szavakat mondta, mint korábban: “Egyenes fa, görbe fa, legyen belőletek szánkó!” Miután háromszor megismételte, a levegőből lezuhant egy vadonatúj szánkó. A róka fogta a szánkót, és kezdte kihúzni az erdőből. Kihúzta, és elcsodálkozott: hová tűnt a medve, a farkas meg a nyúl? Megint körülnézett, de sehol senki. Ekkor odament a lovához, háromszor rácsapott, de az nem mozdult, hanem eldőlt. Megnézte jól, és meglátta, hogy a ló nem él. No, ekkor már semmire sem gondolt, csak gyorsan a gazemberek után eredt. Egy kis folyónál utolérte őket, és így szólt: “No, ti, gazemberek! Felfaltátok a lovamat?” De azok egyre-másra csak makacskodtak, és azt állították, hogy egyikük sem vétkes.

Ekkor a róka ravaszsághoz fordult. “Aki átmegy ezen a folyón a másik partra, az ártatlan.”

Elsőként a nyúlnak kellett próbálkoznia, mert így akarta a róka. A nyúl így felelt: “Én fiatal, és könnyű legény vagyok, könnyen átjutok a túlpartra.”

És nekifutott, majd hopp, ugrott, de belezuhant a folyóba és megfulladt. Így történt a farkassal és a medvével is. No, most a rókán a sor. Így gondolkodott: “Én jó ugró vagyok, és ha mégis beleesem, abból sem lesz nagy baj, mert jól tudok úszni.” Miután ezt mondta, ő is nekifutott, de hogy, hogy nem, ő is beleesett és belefulladt, mint a nyúl, a farkas meg a medve.