ajang – átall, szégyell, vonakodik

almáriom – szekrény

ántivilág – régi világ

anyaszél (négy) – világtáj

appetitus – étvágy

ármádia – hadsereg

árnyékvilág – túlvilág

átalvető, általvető – kétrészes zsák, elöl-hátul csüng a vállról

áteregél – átballag

attak – ütközet

audiencia – kihallgatás


bábóház – babaház

bakarasz – kis arasz: a hüvelyk- és a mutatóujj között

bakkos ostor – hosszú, hajlékony nyelű, hosszú szíjcsapójú ostor, melyet a lovas kocsi, szekér hajtója használ

béfaló falásig – az utolsó falatig

béhemment – bekap

békasó – patakparti kemény kavics

békó – kötélből csavart bilincs, állatnak

beorozkodik – belopódzik

bódorog – kóborol

boldogtalan – együgyű

borsika – borsfű vagy kerti mészfű

búcsálódik – töpreng, búslakodik

bucskázik – bukfencezik

bugyelláris – erszény

bugyuta – ostoba

burján – gyom

burtokos fa – ágas-bogas, terebélyes fa

butélia – palack

búzaír – trágya (gunyoros szóhasználat)


Cerberus – alvilági kutya a görög mondában; fenevad

ciheres – ritkítatlan, fiatal sarjerdő, bokros erdőrész


csást – balról, hóc – jobbról

cseppedős cseppig – utolsó cseppjéig

csepű – a kendertörésnél kihullott rövid szál, amelyből durva fonalat fonnak

csipeszkedik – kapaszkodik

csongolyodik – köpenybe burkolódzik

csökött – kis termetű, növésében visszamaradt


dajnál
– elnyújtva, csúnyán énekel

derendócia – lárma, csinnadratta

Durumo – Drinnó, az ördögök fejedelme

duvaszt – dönt


éfi, éfiú
– fiatal

egész vágás szekér – szénásszekér

egzercíroztat – gyakorlatoztat

éhálóba megy – éjszaka szabad ég alatt legeltet

ekekabala – ekevas

eleső krajcár – árva krajcár

eligente-elig – alig-alig

emberízink – (gúnyszó) tökmag, csöppség

erdől – fát vág az erdőn, nyaggat

eszénkedik – magához tér

eszteke – ösztöke, ekevas tisztogatására való vashegyű bot

esztena – pásztorkunyhó, juhakol

évelődik – töpreng, gyötrődik


a fa ikre –
kétágú fa

fáin, fáintos – finom

fakó szekér – vasalatlan szekérfej

fejébe néz – tetvészi

félenvaló – félreeső

fellocs – fellefetyel

felszeszpetelődik – feltápászkodik

félvágás szekér – fahordó szekér

fénkő – kaszafenő kő

filagória – lugas

flinta – hosszú csövű, gyalogsági puska

font – régi súlymérték, kb. fél kiló

früstököl – reggelizik

fullajtár – küldönc

fundamentum, fundus – alapzat

fűttőzik – melegszik


gáng
– tornác

garabonciás – ördöngös

garádics – lépcső, lépcsőfok

garas – régi aprópénz

geléda (gléda) – sor, arcvonal

góc – tűzhely, kemence

góc alatt – kemencesut, ülő-, hálóhely

grácia – kegyelem

granárium – magtár, raktár

guzsaly – fonni való gyapjú, kender talpas tartórúdja


gyócsévirág
– hóvirág


habba keveredik
(a ló) – verítéktől kihabosodik

halálcsengettyű – lélekharang, a halott tiszteletére meghúzott kis harang

hammas – hamus

hammőrlő – a hamut az egyik markából a másikba csurgatja

haricska – hajdina, pohánka: sóskaféle növény, termése lisztté őrölhető

harizsál – kotorgat (tüzet)

hasábfával kenegeti – üti-veri

hecke-ficki – hivalkodó, kényeskedő

héja (a ház híja) – padlás

hemmedezik – heverészik

hídlás – istállópadló


iskátulya
– doboz

istáp – mankó

istrázsa (strázsa) – őr

itce – régi űrmérték, kb. 0,85 l

ízink – aprólék, ujjíznyi (l. emberízink)


járóföld
(háromnapi) – járásnyira


kaliba
– kunyhó

kandér – üst, kondér

kandi – kíváncsi

kapubálvány – kapufélfa

karabély – rövid csövű lovassági puska

kártya, kártyus – fából való, nagyméretű, egyfülű vízhordó edény

kas – kosár

kauszol – dühösen ugat

kerékfentő – küllő

keresztet megnyomja – az írástudatlan aláírása

kikiril – kukorékol

kilódigál – kihajigál

királybíró – az erdélyi szászok feje

kiserül, kisírül – kifordul

kolontos – bolond, féleszű

kommenció – szerződés

komóciósan – kényelmesen

konfundálja magát – habozik, zavarba jön, zavartatja magát

kontignáció – emelet

konty alá hajtott – asszony létére leissza magát

kötélrántó – akasztófáravaló

közmént – közbevetőleg

kupa – régies űrmérték, kb. 1,5 l

kúrál – gondoz (pl. állatot)

kurátor – protestáns egyházi elöljáró

kurázsi – bátorság

kurrentál – keres

kurrentáltat – kerestet


langaléta
– hosszú

lappancs – csapóajtó

látó – szem

lazsnakol – megver

lecirmol – leszid

lelkes állat – ember

leppegeti a fülét – legyez a fülével (vizsla)

lesóvállik – leváslik

lófő – olyan székely család, amely háború esetén egy lovas katonát volt köteles állítani a császári hadseregbe


macskabéka
– (gúnyszó) vakarcs

mar – a ló nyakszirtje

maradva, maradvái – leszármazók

másol- másít

matrikula – anyakönyv

megfog a szava – elnémul

merős-merejében – tetőtől talpig, mindenestül

miána – miatta

mic – perc, pillanat

miligyertya – sztearinból először Milly készítette

minuta – perc

miszlik – diribdarab

mondur, monduros – mundér, egyenruha

monéta – kitüntetés

motolla – a megfont fonal föltekerésére szolgáló eszköz

möndölecske – juh

munyator – juhőrző gyerek, kisbojtár


nannyó
– nagyanyó

napjötti – napkeleti

napmenti – napnyugati

növevény – növény


nyirettyű –
hegedű

nyoszolya – ágy

nyuvaszt – vízbe fojt

nyűg – rögzített kötéldarab, amivel az állattartó láncot vagy kötelet megfeszítik


óbester –
ezredes

obsitos – leszerelt katona

okuláré – szemüveg

óperencia – valójában egy régi, távoli osztrák tartomány (Ober-Enns), ahol sok magyar legény katonáskodott (Óperenciás-tenger – mesebeli, távoli tenger).

orozkodik – oson


öl
– régi hosszmérték, 1,9 méter (hat láb)

ördöngös szüle – mágikus tulajdonságokkal rendelkező, rosszindulatú öregasszony


pádimentum –
padló

padot, asztalt nyúz – (tréfásan) a deszkát meggyalulják, s lábakra is állítják, hogy ülésre, evésre alkalmas legyen

parádés kocsis – díszhintó kocsisa

páris alma – erdélyi kedvelt piros alma

penecélus (penicilus) – bicska

penető – pemete, hosszú nyelű kemenceseprű

pezderkedik – kardoskodik, berzenkedik

pimpós – penészes

pirimókos – kényeskedő, hivalkodó

porgoló – pörkölő, széles

praktika – mesterkedés

puja emberke – apró termetű, törpe


regiment –
sereg, csapat

renyekedik – aggályoskodik, panaszkodik

repestel – repes

rezidencia – palota

rőf – régi hosszmérték, kb. 77 cm

rőköl – sír, bőgve, szünetekkel


sárig
(kanca) – sárga ló

saroglya – a szekérderék elülső és hátsó záródeszkája

serít (laskát serít) – kinyújtja a tésztát

sikondál – csúszkál

silbak – őr

simándi – hízelgő

sing – régi hosszmérték, kb. 60 cm

sirít – tésztát nyújt

spiritusz – pálinka, szesz, átvitt értelemben bátorság

süllent – gyenge sisegő hangot ad (a megkevert és a tűzre visszatett puliszka, mikor a fazék oldaláról leválik)


szád
– nyílása, szája valaminek, pl. a pokolnak, a liknak

szarufa – gerenda

szemmel belephető – belátható

szerre – sorra-rendre, egymás után

szetemnyi – csöppnyi

szín – lábakon álló tetőzet, szekeret, tűzifát, jármot, lószerszámot, szánt tartottak alatta

Szittyaország – Székelyország, a régi krónikákban Szkítia

szokotál – fontolgat, töpreng

szóratlan búza – a pelyvától még meg nem tisztított mag

szót sem szól, azt is lassan mondja – tréfás mesei fordulat, kb. még a gondolatát is elhallgatta

szüle – öregasszony


talián –
olasz

táncszó – vidám, kétsoros versike, amelyet a tánc ritmusára kurjantanak

tapló – tűzcsiholásnál az acéllal megütött kovából kipattanó szikrától fog tüzet a pici, kiszárított tapló

tepelák – idétlen, rossz növésű

tojás szike – a tojás sárgája, illetve az ebben levő csíra

tövismadár – gébics, tövisszúró gébics

traktál – vendégel

tulok – ökör


ügyelődik
– leskelődik

ügyibevaló – ügyes

ütés tapló – egyszeri tűzütésre való tapló


vakaru –
a dagasztóteknő faláról lekapart, tésztából gyúrt kis cipó

varasbéka – varangyos béka

vasderes – sötétszürke ló

véka – régi űrmérték, kb. 15-30 l, vidékenként változó; ilyen tartalmú faedény vagy kosár

vékás föld – amelybe egy véka búzát vetnek

veres kakas – tűz

vers – verseny

vetéllő – vetélő, a szövőszék egyik tartozéka

vettető – partot védő, erősítő gát, melybe a víz beleütközve irányt változtat, vízvettető

vikotál – vitatkozik, kötekedik