– Azt ígérted, hogy máskor elmeséled, mi volt máskor – figyelmeztette másnap Rémusz bácsit a Kisfiú.

– Ezt ígérem most is – bólintott az öreg. – Majd máskor elmesélem.

– Ma nincs máskor?

– Ma ma van – felelte az öreg. – Hiszen tudod!

– És ma nem mesélsz? – kérdezte elszontyolodva a Kisfiú.

Rémusz bácsi megsimogatta a Kisfiú fejét.

– Ne félj – mondta. – Csak bolondoztam. Talán nem szabad bolondoznom?

– De szabad – válaszolta a Kisfiú. – Hanem azért inkább mesélj.

– Jó – mondta Rémusz bácsi. – Akkor elmondom a Farkas és a Varangyos Béka történetét.
A Farkas nagy nehezen kikászálódott a mocsárból. Azt sem tudta, kire haragudjék jobban: a Nyúlra-e vagy a Varangyos Békára. (Mert hiszen azt gondolta, hogy a Varangyos Béka csalta be a mocsárba.) Elhatározta, hogy bosszút áll mind a kettőn.

Csakhogy hol találja őket?

– Kvákkvákkvák! – hallatszott egyszerre a zsombékosból.

Odanéz a Farkas, és látja, hogy a Varangyos Béka hasal ott, egy zöldellő szittyócsomó tövében. (Ugyanott, ahol a Nyúl bújt el az imént.)

Nagyot ugrott a Farkas, rácsapott a mancsával a Békára.

– Megvagy! – üvöltötte.

A Béka akkorát csodálkozott, hogy hirtelenjében megijedni is elfelejtett. Mert olyant még életében sem hallott, hogy a farkas békára vadásszék.

– Megvagyok, persze hogy megvagyok – válaszolta. – Hogyne volnék meg, amikor sose is vesztem el!

– Megfogtalak!

– Veszem észre – felelte a Varangyos Béka. – Nem is győzök ámulni rajta. Újabban gólyaeledellel élsz?

– Hová gondolsz?! – kiáltotta a Farkas. – Utálom a békahúst, kivált a varangyosat.

– Hát akkor mit akarsz tőlem?

– Megbüntetlek, amiért az előbb olyan csúnyán becsaptál.

Csak most csodálkozott el igazán a Béka.

– Az előbb? – kérdezte értetlenül. – Hiszen már vagy egy hónapja nem találkoztunk!

– Még tagadod is? – mordult rá a Farkas. – Talán nem te mondtad nekem azt, hogy a Nyúl a mocsáron keresztül, az erdő felé szaladt?

– Már hogy mondtam volna, amikor a Nyulat nem is egy, hanem két hónapja nem láttam semerre! Eddig az iszapban aludtam, csak most bújtam ki egy kis friss levegőre.

– Egyszer rászedhettél, másodszor nem szedsz rá! – mondta a Farkas. – Agyoncsaplak, mégpedig mindjárt!

Már-már emelte is a lábát. De azután eszébe jutott, hogy itt, a dágványban ugyan hiába vagdosódnék: a Béka elmerülne a puha iszapban, meg sem találná többé.

Tudta ezt a Varangyos Béka is. Ezért biztatta a Farkast:

– Csapj már rám! Mire vársz?

– Csak légy türelemmel. Azt nézem, hol van itt valami jó lapos szikla, amin agyonverhetlek.

– Van itt több is, eléggé megfelelő – felelte a Béka. – Hanem a legeslegjobb, az ott emelkedik a füzek mögött.

– Miért ajánlgatod olyan buzgón azt a sziklát? – kérdezte gyanakodva a Farkas.

– Csak azért, mert ha már meg kell halnom, még utoljára szeretnék végignézni a magasból ezen a mocsáron, ahol eddig az életemet éltem. Talán még a porontyaimat is megpillantom valamelyik zsombékon, és elbúcsúzhatom tőlük.

– Lásd, hogy ki vagyok! – válaszolta nagylelkűen a Farkas. – Teljesítem a kívánságodat.

S azzal fogta a Békát, kiemelte a vízből, és elindult vele a füzek felé. Csakugyan, ott állt az a magas szikla.

– Ide tégy le – kérte a Béka a Farkast. – Hadd nézegessem még egy kicsit ezt a szép vízi világot!

– Én ugyan nem találom valami szépnek – mondta a Farkas. – De azért csak nézegesd. Innen úgysem szökhetsz meg.

– Tudom én azt! – sóhajtotta a Varangyos Béka.

Leült a sziklára, onnan pislogott jobbra-balra, de legfőképpen hátrafelé, mert igazában nem a szép vízi világra volt kíváncsi, hanem arra, hogy mit csinál a Farkas.

Látta, hogy ott áll a háta mögött, és szemmel tartja minden mozdulatát.

– No, mi lesz? – sürgette a Farkas. – Nem bámészkodtál még eleget?

– Sehol sem találom a porontyaimat – panaszolta a Varangyos Béka. – Nézd csak te is, neked jobb szemed van.

– Mintha ott ülne az egyik – mondta a Farkas.

– Hol? – kérdezte a Béka, és lassan közelebb mászott a szikla pereméhez.

– Ott, ni! – mutatta a Farkas. – A sás előtt.

– Hiába – sóhajtott a Béka, és még közelebb mászott a szikla széléhez -, gyengül a látásom!

– Sebaj! – mondta a Farkas. – Ezentúl úgysem lesz szükséged rá.

– Csak egy percig várj még! – kérte a Béka.

– Egy pillanatig sem várok! – felelte a Farkas.

S azzal magasra emelte a mancsát, és lecsapott vele.
– És agyonütötte a Békát? – kérdezte a Kisfiú.

– Mondd meg te! – felelte Rémusz bácsi. – Mit gondolsz: agyonütötte?

– Nem ütötte agyon – mondta a Kisfiú. – Mert a Varangyos Béka gyorsan beugrott a vízbe.

– Persze hogy beugrott! Hiszen azért vitette magát arra a magas sziklára. Beugrott a magas szikláról, nagyot csobbant a víz.

– Platty! – mondta a Kisfiú. – Így csobbant a víz.

– Így. A Farkas csak a csupasz, kemény sziklát találta el a mancsával. Fájdalmában hatalmasat ordított.

– Juj juj juj juj! – mondta a Kisfiú. – Így ordított a Farkas.

– Éppen így. A Varangyos Béka pedig ráült egy nagy vízi levélre, és odakiáltott a Farkasnak…

– Kvákkvákkvák! – mondta a Kisfiú. – Ezt kiáltotta a Varangyos Béka.

– Tévedsz – felelte Rémusz bácsi. – Ezt az egyet nem találtad el.

– Hát mit kiáltott?

– Koáksz-koáksz-koáksz!

– És ez mit jelent?

– Nem tudom – mondta az öreg. – Sajnos, nem nagyon értek vízi nyelven.