Volt a világon egy kis tyúk, csak ott kapargált, csak ott kapargált a szeméten. Egyszer a szomszéd fia áthajított egy kis követ s az egyenesen a kis tyúk fejére esett. Megijedt a kis tyúk, szaladt, szaladt, mindig ezt kiabálta: »Fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!« Amint szaladt, előtalált egy kis kakast. Azt kérdezi a kis kakas:

– Hova szaladsz, kis tyúk koma?

– Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!

– Honnan tudod?

– Fejemen történt.

– No hát fussunk, én is futok.

Futottak, futottak, előtaláltak egy nyulat. Kérdezi a nyúl:

– Hova szaladtok, kakas koma?

– Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!

– Honnan tudod?

– Tyúk komától.

– Hát tyúk koma?

– Fején történt.

– No hát fussunk, én is futok.

Megint futottak, előtaláltak egy őzet. Kérdezi az őz:

– Hova szaladtok, nyúl koma?

– Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!

– Honnan tudod?

– Kakas komától.

– Hát kakas koma?

– Tyúk komától.

– Hát tyúk koma?

– Fején történt.

– No hát fussunk, én is futok.

Megint futnak, előtalálnak egy rókát. Kérdezi a róka:

– Hova szaladtok, őz koma?

– Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!

– Honnan tudod?

– Nyúl komától.

– Hát nyúl koma?

– Kakas komától.

– Hát kakas koma?

– Tyúk komától.

– Hát tyúk koma?

– Fején történt.

– No hát fussunk, én is futok.

Futottak, futottak, előtaláltak egy farkast. Kérdezi a farkas:

– Hová futtok, róka koma?

– Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!

– Honnan tudod?

– Őz komától.

– Hát őz koma?

– Nyúl komától.

– Hát nyúl koma?

– Kakas komától.

– Hát kakas koma?

– Tyúk komától.

– Hát tyúk koma?

– Fején történt.

– Nohát fussunk, én is futok.

Futottak, futottak, mindig csak ezt kiabálták: »Jaj, fussunk, fussunk, égszakadás, földindulás!« Már rájok is esteledett, de azért ők csak futottak. Egyszer egy verembe estek. Mit csináljanak, mit csináljanak? hogy menjenek ki? Már nagyon éhesek voltak. Egyszer azt mondja a farkas:

– No, barátaim, komáim, már most mit csináljunk? Nagyon is ehetnénk, ha ez soká így tart, mindnyájan meghalunk. Hanem gondoltam én egyet. Számláljuk el mindnyájunk nevét; akié legcsúnyább lesz, azt együk meg. Ráálltak mindnyájan. Elkezdte a farkas:

Farkas-barkas, jaj de szép!
Róka-bóka az is szép,
Őzöm-bőzöm, az is szép,
Nyúlom-búlom, az is szép,
Kakas-bakas az is szép,
Tyúkom-búkom, jaj de rút!

Szétszaggatták a kis tyúkot, meg is ették hamarjában. De biz az még a fél fogukra sem volt elég. Megint elkezdte a farkas:

Farkas-barkas, jaj de szép!
Róka-bóka az is szép,
Őzöm-bőzöm, az is szép,
Nyúlom-búlom, az is szép,
Kakas-bakas, jaj de rút!

Szétszaggatták a kakast is, meg is érték vele akkor nap. Hanem bizony másnap megéheztek. Megint elkezdte a farkas:

Farkas-barkas, jaj de szép!
Róka-bóka az is szép,
Őzöm-bőzöm, az is szép,
Nyúlom-búlom, jaj de rút!

Megették a kis nyulat is; az is elég volt egy napra. De másnapra megéheztek. Megint elkezdte a farkas:

Farkas-barkas, jaj de szép!
Róka-bóka az is szép,
Őzöm-bőzöm, jaj de rút!

Széttépték az őzet is! az már elég volt vagy két napra. De biz utoljára az is elfogyott. Megint nagyon megéheztek. Egyszer azt mondja a farkas a rókának:

– No, róka pajtás, már most nincs mit enni. Hanem vagy én eszlek meg téged, vagy te engem. Azért hát birkózzunk meg, nézzük, melyik lesz a győztes?

Megbirkóztak. A farkas lett a győztes, megölte a rókát. Már ezzel megérte egy hétig is. Hanem ekkor ez is elfogyott. Megint éhezett a farkas. Mit csináljon nagy kínjában? Elkezdett ordítani, amint a torkán kifért. Éppen vadászok jártak arra, észrevették, agyonlőtték, bőréből bundát csináltak. Még most is viselik, ha el nem nyűtték.